ÚvodFLORA z Hückelovy vily -
                                     - pedigree working-dog      

HD A, ED 0/0, SA neg., PT 100 b., BH.
Flora je velká fena tmavé barvy, s pevným uchem a tmavým okem. Je vyrovnané povahy, náru×ivý aportér, má velmi dobrý nos, s velkou chutí do obran (kousání na rukáv i ringový oblek). Nyní ji× desetiletá fena, stále zdravá a ve výborné kondici.  Její sestra Freya je ještý stále v aktivním výcviku.

Sourozenci Flory se výnují (výnovali) sportovnímu výcviku (Fax, Faria, Freni). Freya - záchraná°ský výcvik, v r.2012 jako nejmladší fena úspýšný absolvovala býhem jednoho mýsíce dvoje atesty Ministerstva vnitra ╚R - sutiny i plochy.  Atesty úspýšný splnýny ještý v 10-ti letech. Je dvojnásobnou mistryní republiky v záchrana°iný v kategorii "sutiny" (psovod Na´a Kramolišová). 

Flora dala s ka×dým krycím psem velmi kvalitní a všestranný vyu×itelné potomstvo, je× se úspýšný uplat˛uje (uplat˛ovalo) ve sportu, slu×bý a dalších odvýtvích kynologie, nap°: Liz - slu×ební fena izraelské armády, Lux - mondioring, Nero - Policie ╚R, Nexx (Polsko) - mondioring, Norbo (Belgie) - IPO3, ÚMS FMBB + FCI, Noris - Výze˛ská slu×ba ╚R, nyní MP, Niki - Vicemistr v Obedience BO ╚R, 3x medaile z mistrovství svýta v obedience + Šampion práce v obedience + Šampion práce v záchrana°iný. Portia - Policie ╚R, Panther - mondioring, Racker - mondioring, Rebel - Policie ╚R, Ygor - Policie Nýmecko, Yarri (Nýmecko) - mondioring, Danger - MP, Dexxi - Policie ╚R....

Nyní ji× jedenáctiletá d¨chodkyný, která se po celý ×ivot týší velmi dobrému zdraví.

Sestra Freya a Na´a Kramolišová - Freya (Nicky) jako velmi mladá absolvetka atest¨ MV ╚R a v °íjnu 2020 jako desetiletá stále úspýšná absolventka atest¨ MV ╚R pro záchranné psy

 

Více fotek Flory a jejích sourozenc¨ zde: http://mondioring.rajce.idnes.cz/F_vrh_Huck_vily_starsi

Video z obrany - Faria z Hückelovy vily: http://www.stream.cz/uservideo/804415-faria-z-huckelovy-vily-obrany

Video fenky z prvního vrhu Flory: http://www.youtube.com/watch?v=jrOFtX_520I&feature=youtu.be